Priser

Nedenstående priser er gældende for sæsonen 24/25

Alle priser er anført i DKK.

Der ydes 50 % rabat på tværs af skolerne, hvis en elev fx både går på Drama- og Musikskole. Rabatten ydes på billigste skoles pris.

Der ydes 70 % rabat på 3. fag eller flere for én elev eller søskende på samme betaler.

Musikskolen

FagPris for sæsonen/skoleåretAntal raterPris pr. rate
Instrumental- og sangundervisning 25 min.4.60010460
– ved flerfagsrabat eller søskenderabat (50% rabat)2.30010230
– voksne der er fyldt 25 år og opefter5.75010575
– tillæg for instrumentleje*1101110
Instrumental 30 min.5.20010520
Talent 45 min.***4.60010460
– voksne 20-24 år6.44010644
– voksne der er fyldt 25 år og opefter8.05010805
Kor (Spirekor, Juniorkor, Store Kor)**5001500
Sammenspil**1.40010140
Minimus, Maximus, Spil Op og Mer’ Spil Op**2.4008300
– ved søskenderabat (50% rabat) 1.2008150
Barselshold3001300

* Der kan opkræves instrumentleje, hvis eleven mangler et instrument. Prisen er 110 kr. for en hel sæson, uanset om der byttes instrument inden for sæsonen

** Gratis, hvis man går til instrumental- eller sangundervisning

*** Særordning kun for optagede elever. Læs mere om talentlinjen her

Billedskolen

FagPris for sæsonen/skoleåretAntal raterPris pr. rate
Helårshold1.5862793
Halvårshold7931793

Alle materialer stilles til rådighed af Billedskolen

Dramaskolen

FagPris for sæsonen/skoleåretAntal raterPris pr. rate
Helårshold1.7832891,5
Halvårshold891,51891,5

Betaling

Opkrævning udsendes af kommunen. Der betales forud. Når man én gang har modtaget sin regning i e-boks, kan man vælge at betale kommende opkrævninger via PBS.

Ved for sen udmelding hæfter man for raten og manglende betaling vil medføre et rykkergebyr. Restance kan medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen og optagelse i ny sæson.

Økonomisk støtte for børn og unge mellem 0-17 år kan søges gennem BROEN.