Priser

Nedenstående priser er gældende for sæsonen 23/24

Alle priser er anført i DKK.

Musikskolen

FagPris for sæsonenAntal raterPris pr. rate
Instrumental- og sangundervisning4.60010460
– ved flerfagsrabat (30% rabat)3.22010322
– ved søskenderabat (50% rabat)2.30010230
– ved flerfagsrabat for søskende (65% rabat)1.61010161
– voksne over 25 år5.75010575
– tillæg for instrumentleje*1101110
Kor**1201120
Sammenspil**1.40010140
Minimus, Maximus, Spil Op og Mer’ Spil Op**2.4008300
– ved søskenderabat (50% rabat) 1.2008150
Barselshold3001300
Spirekor5001500

* Der kan opkræves instrumentleje, hvis eleven mangler et instrument. Prisen er 110 kr. for en hel sæson, uanset om der byttes instrument inden for sæsonen

** Gratis, hvis man går til instrumental- eller sangundervisning

Billedskolen

FagPris for sæsonenAntal raterPris pr. rate
Helårshold1.5602780
Halvårshold7801780

Alle materialer stilles til rådighed af Billedskolen

Dramaskolen

FagPris for sæsonenAntal raterPris pr. rate
Helårshold1.7532876,5
Halvårshold876,51876,5

Betaling

Opkrævning udsendes af kommunen. Der betales forud. Når man én gang har modtaget sin regning i e-boks, kan man vælge at betale kommende opkrævninger via PBS.

Ved for sen udmelding hæfter man for raten og manglende betaling vil medføre et rykkergebyr. Restance kan medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen og optagelse i ny sæson.

Økonomisk støtte for børn og unge mellem 0-17 år kan søges gennem BROEN.