Talentlinje

I 2024 inviterer Musikskolen alle talentelever 6-19 år ind på en ny talentlinje-ordning med øgede tilbud, fællesskaber og forpligtelser. Nuværende talentelever på 13 år og derover kan vælge om de fortsætter på den gamle ordning eller om de vil over på den nye ordning. Alle nuværende talentelever kan fortsætte på den gamle ordning t.o.m. 19 år.

Elever over 19 år kan fortsat modtage udvidet undervisertid ved tilkøb (øget kontingent).

Er du 20-24 år koster 45 min. undervisning 6.440 kr.
Er du fyldt 25 år og opefter koster 45 min. undervisning 8.050 kr.

Hvem er den nye talentlinje for?
Talentlinjen er for 6-19-årige elever der øver sig og viser så tydelig udvikling og fremskridt på deres instrumenter/sang, at deres lærer opfordrer dem til at søge optagelse på linjen.

Koncert og samtale torsdag d. 6. juni 2024 kl. 17.00 – 19.00
For at blive optaget, skal du d. 6/6 spille et stykke musik til en koncert. Og du skal til en kort samtale med lærer og kulturskoleleder. (For børn under 16 år deltager også en forælder.)

Talentlinjen indeholder:

 • udvidet undervisertid (40-45 minutter)
 • undervisning i teori og hørelære
 • 1 årligt møde med ekstern underviser
 • 1 årlig koncertudflugt med prof. ensemble, band, symf. orkester el.lign.
 • 1 årlig workshop hvor ny læring faciliteres og fællesskabet plejes
 • der er mødepligt til alle aktiviteter

Organisation
Ansvar for talentlinjen går årligt på omgang blandt musikskolelærerne. Musikskolelærere fra samtlige instrumentgrupper involveres på skift ifm. talentlinjens koncerter og workshops.

Med til dette tilbud, hører der også enkelte krav og forpligtelser:
1) Talentelever deltager ca. fire gange årligt til minikoncerter og/eller til andet forefaldende arbejde (fx servering, guide mv.) for Kulturskolerne.

2) Talentelever i alderen 13-19 år deltager i selvvalgte aktiviteter i regi af Høje-Taastrup Kommunes ungekulturpanel, som er nedsat af byrådet. Talentelevernes rolle er at bidrage med input, ideer og praktisk hjælp for at styrke ungekulturen og vækstlaget i kommunen.

Lærere

Varierer afhængigt af instrument

Praktisk

 • Instrumental- og sangelever på alle niveauer
 • 1 ugentlig undervisning
 • Deltagelse i koncerter og arrangementer
 • Beregn tid til egen øvning (gerne 15-30 min. hver dag)
 • Husk at læse alt det praktiske om priser, betingelser, ferieplan, undervisningssteder, instrumentleje og økonomisk støtte