Privatlivspolitik

Cookies

Der anvendes ingen cookies på khtk.dk, selvom vi godt kan lide småkager.

Anmodning om gratis prøvetime

Personoplysninger der i denne formular indsamles direkte fra dig gives frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger, og kan trække disse tilbage til enhver tid. Konsekvensen af ikke at oplyse de fornødne personoplysningerne vil være, at din anmodning ikke kan behandles. Personoplysningerne bruges udelukkende til behandling af anmodning om gratis prøvetime samt kommunikation vedrørende deltagelse i, og eventuel opkrævning, af efterfølgende aktiviteter. Personoplysningerne om de registrerede opbevares så længe der er behov herfor, for at kunne varetage de ovenfor angivne formål. Den Registrerede er bekendt med at denne kan læse mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.dk