Instrumentleje

Gebyr

 1. Instrumentleje koster 110 kr. for en hel sæson, uanset om der byttes instrument indenfor sæsonen.
 2. Gebyret dækker vedligeholdelse og forsikring af instrumenterne.
 3. Musikskolen har et begrænset antal instrumenter til udlån til skolens elever. Det gælder primært accordeon, stryger- og blæsergruppen samt xylofoner.
 4. Musikskolen udlåner ikke følgende instrumenter: blokfløjte, klaver, keyboard, trommesæt, slagtøj, guitar og bas.

Lånekontrakt

 1. Hvis du låner et instrument på Musikskolen, vil du kunne finde lånekontrakt på dit elev-login, eller din lærer kan hjælpe med at finde en lånekontrakt til dig.
 2. Kontrakten er gældende pr. sæson, men kan fornyes ved behov.
 3. Ved udmeldelse skal instrumentet afleveres på Musikskolen.
 4. Instrumentet udlånes på låners ansvar og risiko. Når du tilmelder dig har du samtidig godkendt vores lånevilkår:
  1. Instrumentet skal af låner være forsikret mod brand-/vand-/ tyveri- og hærværksskader og udlånes på lejers ansvar og risiko. Låner er ansvarlig for skader, der påføres instrumentet i låneperioden og udbedring vil blive foretaget for låners regning.
  2. Musikskolen fører tilsyn med instrumentet før og efter udlån.
  3. I tilfælde af, at undervisningsforholdet mellem Musikskolen og låneren ophører, ophæves kontrakten med øjeblikkelig virkning, og instrumentet afleveres til Musikskolen.
  4. Gebyret på 110 kr. for en sæson fremgår af Musikskolens priser.

Køb af instrumenter

 1. Elever på blokfløjte, klaver, keyboard, trommesæt, slagtøj, guitar og bas kan skolen ikke tilbydes udlån af instrument, og derfor må eleverne selv anskaffe sig et instrument. Vi hjælper dog gerne med råd og vejledning ved køb eller leje. Det er en stor fordel, at eleverne kan komme til at eje deres eget instrument. Det anbefales, at rådføre sig hos en af musikskolens lærere inden køb af instrument.