Sofie Schelde Sløk

Sofie Schelde Sløk er uddannet almen musiklærer fra Det Kongelige Danske Muskkonservatorie. Hun har mange års erfaring i både baby- og småbørnsrytmik samt i børne – og voksenkor.

Hun elsker holdundervisning med alt det sjove, man kun kan, når man er sammen. Hun kan godt lide at fordybe sig i undervisningen og går op i at få timen til at være i et naturligt afvekslende flow og indlære på måder, som skærper sanserne og taler til andet end intellektet.