Jakob Weigand Götz


Kulturskoleleder for Musik-, Billed- og Dramaskolen

Personaleledelse, økonomi, BKH-ledelse, organisationsudvikling

Jakobs hjerte banker for europæisk musik-, litteratur-, kunst- og idéhistorie, og hvorledes kultur og dannelse bedst videregives til næste generation i et komplekst samfund i hastig forandring. De seneste 10 år har Jakob desuden været optaget af ledelse og hvorledes den bedst mellemmenneskeligt udfolder sig i praksis.

Uddannelse

  • 1991-1995 Tonemesterlærling hos SteepleChase ApS
  • 1995-2000 Musik- og litteraturvidenskab, Københavns Universitet
  • 2018- Læser p.t. en Master i organisationsudvikling, Aarhus Universitet

Tidligere jobs

  • Uddannelsesleder på Sonic College, UC SYD (bacheloruddannelse i lyddesign)
  • Ekstern lektor på IT-Universitetet, Det Jyske Musikkonservatorium og Rytmisk Musikkonservatorium

Nuværende bijobs

  • Beskikket censor på Syddansk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Den Danske Scenekunstskole

Kunstner

  • Autodidakt komponist (medlem hos Dansk Komponistforening)
  • Pianist på amatørniveau (kan akk. til fællessang og spille jazz-ballader)
  • Skriver på 4. år på en roman ved navn ‘Palimpsest’

jakobgo@htk.dk
Tlf. 61 47 61 48

Jakob Weigand Götz er Kulturskoleleder på Kulturskolerne i Høje-Taastrup